Стогодишната плевня и кошара на дядо Арангел Мишалов.

плевня с кошара от началото на 20 век

Тази сграда е живата история на развитието на село Горни Окол от епохата на Първата световна война до днещни дни. Изградена е на два етажа – на горният етаж е плевнята, а долу кошарата по понятни причини.В плевнята се складираше изсушеното сено и слама за добитъка, събрано през лятото за храна за зимата. Доставката му се извършваше с каруци, като за разтоварването има два варианта: директно от улицата и от двора. Долу са разположени оборите за едрия добитък. Най -често по онова време бяха крави, волове и телета. Храната се пускаше директно от плевнята в яслите на добитъка чрез един отвор с капак в пода на плевнята. След като ни взеха животните, тази сграда се използваше за кратко време за добитъка на новосформираното ТКЗС. За съжаление, това беше за много кратко време, тъй като поради много слабата организация на т.н. Партия и държавата добитъка , който беше докаран насила от други кошари на други хора не можа да оцелее дори и една зима. А нашите крави, волове телета и коне, които бяха иззети насила също се „разпиляха“ някъде по селото и извън него. Но …сградата е строена с мерак и любов от истинските и стопани и затова е цяля целеничка и до днес. Между другото, благодарение и на тази сграда за държавата България са родени и отгледани много честни и почтени хора. Слава на първостроителите!

Вашият коментар

NextGEN Public Uploader by WebDevStudios