За родените след 1960г. Така се жънеше и вършееше преди 1960г.

vyrshitba

1. Жънеше се на ръка, като ожънатото жито се оформяше вп снопи, които се подреждат по подходящ начин в т. н. „кръсци“на нивата ,до закарването му с каруци в двора за вършеене. Малките бебета ходеха на „детска ясла“ на нивата в специално пригодена за целта носилка и люлка от „цедките за млякото“ най- често. там ставаше и храненето им/кърмене /.
2. Вършитбата се извършваше в двора на стопанина,който пригоден за тази цел се нарича „Гумно“ което се почиства и подравнява доколкото е възможно. По средата на гумното се забива дълбоко в земята т.н. стожер / най – често дървен/, към който се навива въже с кука на края. Снопите се подреждат в няколко кръгове около стожера съобразно възможностите на гумното. Най – често вършитбата се извършва от коне / 2 -3-4/, завързани един към друг, като към крайния се закача куката. „Процеса“ се „управлява“ от човек с камшик в ръце. Конете обикалят от вътре на вън до края на въжето в една посока. След това се обръща посоката с командата „прес“ и така до приключване на процеса. Обръщането се прави и с цел „да не се завие свет на човека и конете“. Най -често карането на конете се извършваше от децата, а възрастните постоянно претръсваха житото и така до като „падне житото от класа“ и стъблата станат на слама и т.н.. По тази причина по онова време много рядко в дворовете може да видиш градинки с цветя, защото те биха попречили на земеделските инвентари и процеси.

Вашият коментар

NextGEN Public Uploader by WebDevStudios